ZpětÚvodO nás Časté otázky k PENB (Průkaz Energetické Náročnosti Budovy)

Průkaz energetické náročnosti budovy v otázkách

  Časté otázky k PENB (Průkaz Energetické Náročnosti Budovy)


1. Co je to PENB a k čemu slouží?

PENB je zkratka pro Průkaz energetické náročnosti budovy.

PENB slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy.

PENB vyhodnocuje veškerou spotřebu energie při běžném, standardizovaném provozu budovy a klasifikuje budovu dle třídy energetické náročnosti (A-G).


2. V jakých případech je PENB potřeba?

A) Rodinný dům (RD)

 •  novostavba  - od 1.1.2009
 • rekonstrukce (mimo výjimky –viz. ot. č. 10)  - od 1.4.2013
 •  prodej  - od 1.4.2013
 •  nový pronájem -  od 1.4.2013

PENB není u RD potřeba při stávajícím stavu.

B) Bytový dům (BD), administrativní budova (AD)

 •  novostavba  - od 1.1.2009
 •  rekonstrukce (mimo vyjímky –viz. ot. č. 10) -  od 1.4.2013
 •  prodej -  od 1.4.2013
 • nový pronájem -  od 1.4.2013
 •  stávající stav (plocha budovy větší než 1500m2)  -  od 1.1.2015
 •  stávající stav (plocha budovy větší než 1000m2) -  od 1.1.2017
 •  stávající stav (plocha budovy menší než 1000m2) -  od 1.1.2019 

C) Veřejné budovy

 • novostavba -  od 1.1.2009
 •  rekonstrukce (mimo vyjímky –viz. ot. č. 10) -  od 1.4.2013
 •  stávající stav (plocha budovy větší než 500m2) -  od 1.7.2013
 •  stávající stav (plocha budovy větší než 250m2) -  od 1.7.2015

D) Byty, kanceláře, …

 •  novostavba pouze pro celou budovu dle bodu B)
 •  rekonstrukce pouze pro celou budovu dle bodu B)
 •  prodej  - od 1.4.2013*
 • nový pronájem -  od 1.1.2016*

Stávající stav se zpracovává až pro celou budovu dle bodu B)

*) lze nahradit doložením spotřeby všech spotř. energií za 3 roky, pokud již nenastala povinnost pro celou budovu dle ot. č. 2, bod B)


3. Co vše se v rámci PENB posuzuje?

PENB posuzuje a uvádí veškerou spotřebovanou energii při standardizovaném užívání budovy. Posuzují se tepelně technické parametry obálky budovy (stěny, střechy, podlah, výplní otvorů). Dále se posuzují technologická zařízení (zdroj vytápění, větrání, osvětlení, rekuperace, čerpání obnovitelných zdrojů energie. Výsledkem je zařazení budovy do jedné ze tříd energetické náročnosti. O zařazení rozhoduje především celková dodaná energie a neobnovitelné složky energie.


4. Kdo Vám PENB může zpracovat?

PENB může zpracovat pouze Energetický specialista s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam Energetických specialistů je zveřejněn na webu www.mpo.cz.


5. Jak si můžete PENB opatřit? 

Kontaktujte nás a my Vám PENB zpracujeme. Zajistíme veškeré podklady pro jeho zpracování a následné rychlé vydání PENB v papírové i elektronické podobě.


6. Jak dlouho potrvá zpracování PENB?

 •  Menší objekty (RD, BJ) s dokumentací skutečného stavu (projektová dokumentace, pasport) do 10 pracovních dnů.
 •  Větší objekty (BD, AD, prům. objekty) s dokumentací skutečného stavu do 15 pracovních dnů.

 Zpravidla zpracováváme PENB i se zaměřením objektu (RD) do 7dnů.


7. Jaká je platnost PENB?  

Platnost PENB je stanoven na 10 let, pokud se do té doby výrazně nezmění energetická náročnost budovy (zateplení objektu, výměna výplní otvorů, změna zdroje vytápění, instalace zařízení čerpající obnovitelné zdroje energie - fotovoltaika, solární systémy). V opačném případě je třeba zpracovat nový PENB.


8. Energetický štítek vs. PENB

Energetický štítek obálky budovy je již nepoužívaný „předchůdce“ PENB.


9. Je potřeba PENB při prodeji/pronájmu bytu v bytovém domě?

Pokud bytový dům, ve kterém je byt umístěn, nemá dosud zpracovaný PENB (viz otázka č. 2 část B) stačí do doby, než bude pro celý bytový dům povinné vlastnit PENB, nahradit PENB vyúčtováním spotřeby užívaných energií za 3 předešlé roky.


10. Kdy není potřeba PENB zpracovávat? 

 •  budovy s energeticky vztažnou plochou* do 50m2
 •  stavby pro rodinnou rekreaci (dle KN)
 •  průmyslové a zemědělské budovy, dílny se spotřebou do 700GJ/rok
 •  stavby pro náboženské účely a bohoslužby

Hledání nemovitosti
Vaše sny změníme v realitu
2014


2015


2016


2017


2018