ZpětÚvodO nás Etický kodex společnosti

Etický kodex

      

   Seznam etických zásad, podle kterých se řídí členové Realitní komory České republiky.

  • Člen Realitní komory České republiky svým vystupováním vždy jedná ve prospěch Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.
  •  Člen Realitní komory České republiky jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
  • Člen Realitní komory České republiky jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
  •  Člen Realitní komory České republiky chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.
  • Člen Realitní komory České republiky jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta. 
  • Člen Realitní komory České republiky je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán komory a to jen podle stanov.
  • Člen Realitní komory České republiky spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  •  Člen Realitní komory České republiky nerealizuje obchodní nabídky svoje vlastní nebo nabídky členů své rodiny nebo osob blízkých, pokud s touto skutečností neseznámí klienta a své obchodní partnery.
  •  Člen Realitní komory České republiky se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.


Hledání nemovitosti
Vaše sny změníme v realitu
2014


2015


2016


2017


2018