ZpětÚvod Insolvence

Insolvenční prodej

Výhodná koupě nemovitostí

Nabízíme výhodné koupě nemovitostí prodávaných v insolvenčních  řízení.  Jedná se o nemovitosti,  které patří osobě v oddlužení nebo v konkursu, tedy dlužníkovi. V rámci insolvenčního řízení je prodává insolvenční správce,  jehož cílem je samozřejmě prodat nemovitosti co nejvýhodněji.  Avšak vzhledem k tomu,  že takové nemovitosti je nutné zpeněžovat také rychle,  cena je stanovena tak,  aby prodej byl co nejefektivnější a insolvenční správce je vždy připraven o výši kupní ceny jednat.

Koupě je pro kupujícího zcela bez rizika,  jelikož zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení zanikají veškeré závady na nemovitostech váznoucí - exekuční příkazy,  zástavní práva apod.  Nemovitost tak kupující získá nezatíženou. V současné době není problém získat financování koupě nemovitostí z insolvenčního řízení prostřednictvím hypotečního úvěru.

Při předkládání nabídky kupní ceny je však nutno vzít v potaz to, že kupující je povinen uhradit daň z převodu nemovitostí,  a to ve výši 4 % ze skutečné kupní ceny.  I tato skutečnost je však insolvenčními správci při stanovení kupní ceny zohledněna.

Koupě v rámci insolvenčního řízení je tak naprosto bezpečný a finančně velmi zajímavý způsob nabytí vlastnického práva k nemovitostem.  Prohlédněte  si námi nabízené nemovitosti a předložte vlastní nabídku.

Insolvenční zakázky


Hledání nemovitosti
Vaše sny změníme v realitu
2014


2015


2016


2017


2018